Vallhunds kurs startade i maj-19.

Mitt sista domar uppdrag äger rum 17-18/8-19 IK 1 på Högbo bruk!

 

        

 

Jag får ofta frågan vad ett ledarskap är? Och hur får man ett bra ledarskap på sin hund?
Båda frågorna är mkt befogade och jag skall här besvara dem.

Jag ska här försöka beskrivera hur jag gör när jag befäster o skaffar mig ett ledarskap.

Men jag vill härmed betona att det finns många olika sätt att göra detta, det jag beskriver

passar dock mig bäst och igentligen är inte det viktigaste hur du gör

utan hur du agerar efteråt! Ty det är där det brister i dom allra flesta fall!

Ta bara det här med koppel hur många hundägare lär sina hundar att

uppföra sig i ett koppel? Tänk efter hur gör du?

Låter du din hund ledsaga dig i sitt koppel?

Rent logiskt kan ej en hund uppföra sig tillfredsställande löst om

den inte först lärt sig gå i koppel! Själv låter jag aldrig mina hundar få dra i ett koppel låter

dom ej heller gå framför mig i ett koppel! Om det ej  är i samband med ett för hunden arbete!

Ty det är av största vikt  att det alltid är jag som visar vart vi skall gå ej

tvärtom och det är endast i ett koppel jag har den möjligheten att korrigera /lära

hunden hur jag vill att den skall uppföra sig när den är lös. Dessutom dröjer det ej heller

så länge innan dom uppför sig bra även utan koppel om dom en gång

har lärt sig hur man uppför sig i koppel.
Jag tillåter aldrig mina hundar att hälsa på andra hundar och människor, utan min tillåtelse först.

Tyvärr så brister detta mycket på kurserna. Alla hälsar på alla, huller om buller. Då undrar jag stilla var ledarskapet finns.
Kopplet är ett av dom bästa hjälpmedel som finns och det är också där som jag befäster mitt

ledarskapjust genom att agera som jag här ovan nämner. I kombination med koppel

så använder jag självklart rösten såväl positivt som negativt beroende på situationen.

Jag har genom åren sett många hundar och sina förare såväl på mina kurser som

när jag tävlar eller dömer och jag vill påstå att det är endast ett begränsat antal som

har ordning på sina hundar i koppel och dom brukar sedermera ha ett härligt samspel

med sina hundar under arbete. Detta handhavande med koppel fungerar på allehanda

hundar som ex kan jag

nämna att jag har haft ett 15 tal stövare samt ett par taxar dom flesta av mkt god jaktlig

kvalité samtliga fungerade mkt väl utan koppel i alla miljöer såväl under jakt som socialt

. Vill du ha ett ledarskap över din hund som måste du uppföra dig så att hunden litar på dig

samt visar  respekt självklart skall du visa din hund detsamma men också hänsyn.

Man får aldrig ett ledarskap

det är ngt som man måste förtjäna genom på det sätt man uppför sig i sitt umgänge med sin hund.

"Säg vad du menar och mena vad du säger Det är mitt mantra som gäller i umgänget med djur o människor!

Till sist vill jag be alla er  som tänker gå på någon av mina kurser  att speciellt tänka på

detta med koppel så när kursdagen är inne ni kommer med en hund som är väl i er hand och

uppför sig som sig bör! Jag skulle bli mkt glad att se om ni alla kom med hundarna på det sätt jag beskriver!