Jag arbetar på Högbo Bruk som ansvarig för en besättning får av rasen Dorper.