top of page
bella.jpg

BELLA

ISDS 00/363494

Derwen Doug ISDS 00/339527

Preseli Queen ISDS 00/350574

GK Vallhund

HD Fri

Ögon UA

Labloklin fri genom föräldrar

Mamma full syster till Kevin evans Preseli Ci.

Bella har under 2023 visat fina resultat på svenska IK1

bottom of page